Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, którym muszą się podporządkować osoby korzystające z Klubu AQUŚ (Klockolandia, Gadolandia, Kid’s Tea). Wejście na strefę Klockolandii i Gadolandii jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Klub AQUŚ prowadzony jest przez Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445452.
 3. Klub AQUŚ czynny jest codziennie od 11:00 do 19:00. Klub składa się z dwóch stref płatnych: Klockolandii oraz Gadolandii. Opłata za wejście na Klockolandię według aktualnie obowiązującego cennika dotyczy dzieci od pierwszego roku życia. Opiekunowie na strefę klocków mają wstęp wolny. Opłata za wejście do Gadolandii według aktualnie obowiązującego cennika jest pobierana od każdej osoby, która ukończyła 1 rok życia.
 4. Bilet wstępu ważny jest tylko dla jednej osoby. Uprawnia do jednokrotnego wejścia do Klockolandii lub/i Gadolandii. Nie można go przekazać lub odsprzedać innej.
 5. Z Klockolandii korzystać mogą osoby dorosłe oraz dzieci od lat 7. Dzieci poniżej lat 7 mogą przebywać na terenie Klockolandii tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
 6. Z Gadolandii korzystać mogą osoby dorosłe oraz dzieci od lat 12. Dzieci poniżej lat 12 mogą przebywać na terenie Gadolandii tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
 7. W przypadku zorganizowanych grup konieczna jest obecność minimum jednego dorosłego opiekuna na 15 dzieci.
 8. Zabrania się wprowadzania na teren Klubu AQUŚ zwierząt.
 9. Rodzice odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci znajdujące się pod ich opieką. Klub AQUŚ nie odpowiada za szkody wyrządzone przez dzieci innym dzieciom ani też za szkody doznane przez dzieci na skutek nie stosowania się do regulaminu lub pozostawienia dzieci bez opieki.
 10. Przed wejściem na teren Klubu AQUŚ odzież wierzchnią należy pozostawić w przeznaczonej do tego strefie z szafkami. Klub AQUŚ nie odpowiada za rzeczy pozostawione w strefie z szafkami.
 11. Zabronione jest wnoszenie do klubu AQUŚ żywności oraz napojów niezakupionych na terenie klubu AQUŚ bez wcześniejszego uzgodnienia tego z personelem.
 12. Na terenie Klubu AQUŚ zabronione jest spożywanie alkoholu oraz palenie papierosów.
 13. Część bawialna dzieli się na strefy z klockami odpowiednimi dla dzieci na różnych etapach rozwoju:
 14. a) strefa LEGO Duplo – dla dzieci od 2 do 6 lat,
 15. b) strefa LEGO Basic – dla dzieci od 7 lat,
 16. c) strefa z dużymi klockami („cegłami”) – bez ograniczeń wiekowych,
 17. Zabronione jest mieszanie klocków z różnych stref oraz wynoszenie klocków z terenu Klockolandii, a także przynoszenie na teren Klockolandii własnych klocków.
 18. Klockami należy się bawić w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. W szczególności nie należy rzucać klockami ani po nich deptać; do rozdzielania połączonych klocków nie należy używać zębów oraz ostrych przedmiotów.
 19. W przypadku problemów z klockami (np. z ich rozdzieleniem) należy poprosić o pomoc obsługę.
 20. Zabrania się biegania po terenie Klubu AQUŚ, wspinania się na lady z klockami oraz wchodzenia na pufy i taboretki oraz niszczenia konstrukcji, zabawek, mebli i innych elementów wystroju.
 21. Na terenie Gadolandii obowiązuje bezwzględna cisza i zakaz dokarmiania zwierząt. Dotykanie i pukanie w terraria jest zabronione. Zdjęcia można wykonywać, ale bez użycia lampy błyskowej.
 22. Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z o. o. zastrzega sobie prawo do udostępniana wizerunków osób przybywających do Klubu AQUŚ oraz uczestniczących w zajęciach i imprezach organizowanych na jej terenie na stronie internetowej Aquaparku w Redzie oraz profilu na portalu Facebook, na co korzystający z Klubu AQUŚ wyrażają zgodę.
 23. Administratorem danych osobowych użytkowników Klockolandii jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Klockolandii oraz w celach marketingowych. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania.
 24. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój oraz powodujące zagrożenie dla innych korzystających będą wypraszane z Klubu AQUŚ.
 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
 26. Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10 i przetwarzane są one w celu umożliwienia świadczenia usługi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia usług). Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi.

ZATWIERDZONO DNIA: 04.09.2018

ZARZĄD ZESPOŁU BASENÓW REKREACYJNYCH W REDZIE Sp. z o.o.