Cennik

Bilet łączony na cały dzień – 20 zł

Pojedyncze wejście do Klockolandii – 15 zł

Wejściówka do Gadolandu – 10 zł